Autorizații și Atestate

Autorizații și Atestate

Lista certificatelor, autorizațiilor și atestărilor S.C. MECANPETROL S.A. Găești
Poz. Denumire certificat Emitent Data expirării
47. Adeverinta 3959 / 12.07.2014 – Popescu Lenuta – Responsabil tehnic cu sudura la instalatii sub presiune si la instalatii de ridicat (RTS) Aprobat de ISCIR prin adresa 6769 / 02.07.2014 -
46. Adeverinta 3823 / 31.05.2014 – Matache Gheorghe – Responsabil cu supravegherea lucrarilor la instalatii sub presiune (RSL-IP) Aprobat de ISCIR prin adresa 5183/ 26.05.2014 -
45. Adeverinta 3822 / 31.05.2014 – Leu Romeo-Anton – Responsabil cu supravegherea lucrarilor la instalatii sub presiune (RSL-IP) Aprobat de ISCIR prin adresa 5183/ 26.05.2014 -
44. Adeverinta 365/12.04.2014 – Marin Aurelia – Program de formare profesionala “Operator control nedistructiv pentru examinare vizuala (VT) nivel 2”, cod COR 325725, cf. PT CR6-2013/EN ISO 9712-2013 Aprobat de ISCIR prin adresa 3008 / 19.03.2014 -
43. Autorizatia 513 – Voinescu Roxana-Emilia – Eliberata in conformitate cu CR6-2013 – VT nivel 2 ISCIR 13.06.2020
42. Autorizatia 321 – Calin Ioana – Eliberata in conformitate cu CR6-2010 – PT, RT (ƴ) nivel 2 ISCIR 26.02.2021
41. Autorizatia 320 – Marin Aurelia – Eliberata in conformitate cu CR6-2010- RT (ƴ), UT(g), PT nivel 2 ISCIR 26.02.2021
40. Certificat de conformitate VT, nivel 2 – Voinescu Roxana Emilia ISIM CERT END 29.05.2024
39. Certificat nr. 0614-VT2- Voinescu Roxana-Emilia – Examinare vizuala, nivel 2 (VT) sector industrial ISIM CERT END 29.05.2024
38. Certificat de absolvire nr. 170 / 23.12.2016 – Calin Ioana – Program de specializare “Operator control nedistructiv cu radiatii penetrante” , cod COR 311935 Ministerul Muncii + Ministerul Educatiei Nationale -
37. Certificat nr. 17SX00016PO2- Calin Ioana – operator examinari nedistructive nivel 2, prin metoda radiografica, sector productie industriala RINA Services S.p.A. 26.01.2022
36. Certificat nr. 17SX00016PO1- Marin Aurelia – operator examinari nedistructive nivel 2, prin metoda radiografica, sector productie industriala RINA Services S.p.A. 26.01.2022
35. Certificat de conformitate VT, nivel 2 – Marin Aurelia - //- 29.05.2024
34. Certificat nr. 0611-VT2- Marin Aurelia – Examinare vizuala, nivel 2 (VT) sector industrial Institul National de Cercetare-Dezvoltare in Sudura si Incercari de Materiale ISIM CERT END 29.05.2024
33. Certificat de absolvire nr. 171 / 23.12.2016 – Marin Aurelia – Program de specializare “Operator control nedistructiv cu radiatii penetrante” , cod COR 311935 Ministerul Muncii + Ministerul Educatiei Nationale -
32. Diploma 2012 – Marin Aurelia – Curs de instruire “Implementarea sistemului de garantii nucleare EURATOM in zona de bilant material WRMZ” CNCAN in colaborarea cu Comisia europeana EURATOM -
31. Certificat nr. 226/5.520/10.06.2011 – Marin Aurelia – nivel 2 “Securitate radiological in practice cu surse de radiatii ionizante (reciclare)” in domeniul/specialitatea: SI/CNDSI IFIN-HH Aviz CNCAN nr. 37/2011 -
30. Actualizare a Autorizatiei DISPR/CR6/TIPD/0023/0/27.03.2012 – Domeniul de autorizare: RT – Examinarea cu radiatii penetrante, specialitatea (ƴ) Responsabil RTEND: Marin Aurelia ISCIR Bucuresti Nedeterminata
29. Actualizare a Autorizatiei DISPR/CR6/TIPA/0060/0/27.03.2012 – Domeniul de autorizare: PT – Examinarea cu lichide penetrante Responsabil RTEND: Marin Aurelia ISCIR Bucuresti Nedeterminata
28. Actualizare a Autorizatiei DISPR/CR6/TIPF/0050/0/27.03.2012 – Domeniul de autorizare: UT – Examinari cu ultrasunete, specialitatea (t,f) Responsabil RTEND: Marin Aurelia ISCIR Bucuresti Nedeterminata
27. Actualizare a Autorizatiei DISPR/CR6/TIPE/0058/0/27.03.2012 – Domeniul de autorizare: UT(g) – Masurarea grosimilor cu ultrasunete Responsabil RTEND: Marin Aurelia ISCIR Bucuresti Nedeterminata
26. Acord pentru desfasurarea activitatilor de incercari distructive DISPR/J;K;L/0011/18.06.2014 –examinari distructive asupra materialelor utilizate la instalatiile sub presiune si de ridicat in domeniile: - incercari mecanice I.M. - incercari tehnologice I.T. - analize metalografice A.M. - analize chimice A.C. Responsabil RTED: Popescu Lenuta ISCIR Bucuresti Nedeterminata
25. Autorizatia sanitara nr. 736 / 28.08.2012 – Utilizare-functionare Laborator CND Gamma DSP D-ta Laboratorul de Igiena Radiatiilor 09.08.2020
24. Autorizatie pentru desfasurarea de activitati in domeniul nuclear nr. AI 2413 / 2014 – sa detina surse de radiatii si instalatii radiologice in cadrul Laboratorului de control nedistructiv Gamma Comisia nationala pentru Controlul Activitatilor Nucleare CNCAN 22.12.2019
23. Autorizatie pentru desfasurarea de activitati in domeniul nuclear nr. AI 110 / 2018 – sa utilizeze instalatii radiologice in cadrul Laboratorului CND Gamma Comisia nationala pentru Controlul Activitatilor Nucleare CNCAN 18.02.2023
22. Anexa la Certificatul nr. 3834 – 702/15/S Personalul responsabil cu coordonarea sudarii: Ing. Vasile Eremia (calificat IWE/EWE) - Coordonator sudare Ing. Lenuta Popescu (calificata ca inginer sudor) – Loctiitor coordonator sudare RINA SIMTEX-OC 14.10.2021
21. Certificat nr. 3834-702/15/S – se certfica Sistemul de Management al Calitatii conform cu standardul ISO 3834-2:2005 pentru: executia de recipienti sub presiune, rezervoare; constructii metalice sudate; instalatii si piese de schimb pentru industria petrol si gaze RINA Services S.p.A. 14.10.2021
20. Certificat de conformitate a controlului productiei in fabrica nr. 2028 – CPR – 256 pentru: Elemente structurale de otel RINA SIMTEX-OC 27.09.2021
19. Agrement Tehnic Feroviar seria AT nr. 265/2018 pentru produsul feroviar critic: Structuri metalice pentru infrastructura feroviara, inclusive structuri metalice pentru poduri, podete si viaducte de cale ferata Clasa de risc a serviciului este 1A. Ministerul Transporturilor Autoritatea Feroviara Romana AFER 02.05.2020
18. Autorizatie de FURNIZOR FEROVIAR seria AF nr. 7901/05.08.2019 pentru urmatoarele categorii de produse si/sau servicii feroviare critice: Confectii, constructii, structuri metalice si parti componente ale acestora, destinate infrastructurii feroviare, inclusiv tabliere, poduri si podete metalice de cale ferata; Constructii-montaj de constructii, structuri metalice si parti componente ale acestora, destinate infrastructurii feroviare. Ministerul Transporturilor Autoritatea Feroviara Romana AFER 04.08.2024
17. Contract de prestari servicii nr. 1 / 28.01.2015 – examinari cu ultrasunete, specialitatea grosimi si examinari cu ultrasunete, specialitatea table si forjate 2h/zi, la solicitarea beneficiarului, la sediul beneficiarului MECANPETROL – Prestator Neagu Gheorghe, examinator autorizat ISCIR nivel 3 (Autorizatie ISCIR nr. 03456 MPG- NEAGU GHEORGHE Nedeterminata
16. Atestat nr. DISPR/6721/07.11.2012– Personal tehnic de specialitate, responsabil cu avizarea documentatiei tehnice preliminare pentru montare/reparare, a documentatiei tehnice de automatizare la instalatii sub presiune (RADTI-RADTP-RADTA IP) – Manastire Ludmila-Clara ISCIR 22.10.2020
15. Atestat nr. DISPR/6720/07.11.2012– Personal tehnic de specialitate, responsabil cu avizarea documentatiei tehnice preliminare pentru montare/reparare, a documentatiei tehnice de automatizare la instalatii sub presiune (RADTI-RADTP-RADTA IP) – Dumitru Sorina ISCIR 22.10.2020
14. Atestat nr. DISPR/I/14069/18.09.2018– Personal tehnic de specialitate, responsabil tehnic cu sudura la instalatii sub presiune si instalatii de ridicat (RTS) – Gheorghe Daniel ISCIR 18.09.2020
13. Atestat nr. DISPR/I/6234/18.10.2012– Personal tehnic de specialitate, responsabil tehnic cu sudura la instalatii sub presiune si instalatii de ridicat (RTS) – Popescu Lenuta ISCIR 20.09.2020
12. Atestat nr. DISPR/G/6253/18.10.2012– Personal tehnic de specialitate, responsabil supravegherea lucrarilor la instalatii sub presiune (RSL IP) – Matache Gheorghe ISCIR 20.09.2020
11. Atestat nr. DISPR/G/6251/18.10.2012– Personal tehnic de specialitate, responsabil supravegherea lucrarilor la instalatii sub presiune (RSL IP) – Leu Romeo-Anton ISCIR 20.09.2020
10. Atestat nr. DISPR/J/9235/03.07.2013 – Personal tehnic de specialitate, responsabil tehnic pentru examinari nedistructive (RTEND) – Marin Aurelia ISCIR 27.05.2021
09. Atestat nr. DISPR/K/9231/03.07.2013 – Personal tehnic de specialitate, responsabil tehnic pentru examinari distructive (RTED) – Popescu Lenuta ISCIR 27.05.2021
08. Autorizatie nr. PL/CR4/C/8/0226/0/11.11.2010 (conform procesului-verbal nr. 614C-500 din 10.11.2010) – Domeniul de autorizare: Reparare la : Recipiente metalice stabile sub presiune cu p < 200 bar, V < 1000 m³ , Tmin = -50ºC, Tmax = 440ºC Personal tehnic de specialitate: Responsabil cu supravegherea lucrarilor: Leu Anton Romeo si Matache Gheorghe; Responsabil tehnic cu sudura: Popescu Lenuta Inspectia Teritoriala Ploiesti I.S.C.I.R. Nedeterminat
07. Autorizatie nr. PL/CR4/B,C/13/0227/0/11.11.2010 (conform procesului-verbal nr. 606C-449 din 10.11.2010) – Domeniul de autorizare: Montare si reparare la : Conducte metalice pentru fluide cu p < 40 bar, Tmin = -50ºC, Tmax = 440ºC Personal tehnic de specialitate: Responsabil cu supravegherea lucrarilor: Leu Anton Romeo si Matache Gheorghe; Responsabil tehnic cu sudura: Popescu Lenuta Inspectia Teritoriala Ploiesti I.S.C.I.R. Nedeterminata
06. Autorizatie de securitate la incendiu nr. 37/18/SU-DB din 23.03.2018 pentru “Hala productie si depozitare cu birouri” A.N.S.P.D.C.P. nr. inregistrare 12181 Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta BASARAB 1 Dambovita Nedeterminata
05. Autorizatie de mediu nr. 9127 / 09.09.2013 in scopul desfasurarii urmataorelor activitati : Cod CAEN: 2511; 2521; 2529; 2591; 2599; 2822; 3317; 4329; 4391; 4399 Nr. iesire APM: 6604 / 2877 / 09.09.2013 Agentia pentru Protecția Mediului Dambovita A.P.M. 09.09.2023
04. Certificat SA 8000:2014 - Responsabilitate socială. SRAC 05.11.2021
03. Certificat SR OHSAS 18001:2008 (BS OHSAS 18001:2007) - Sistem de management al sanatatii si securității ocupaționale . SRAC 10.12.2019
02. Certificat SR EN ISO 14001:2015 (ISO 14001:2015) - Sistem de management de mediu. SRAC 10.12.2019
01. Certificat SR EN ISO 9001:2015 (ISO 9001:2015) - Sistem de managementul calității. SRAC 10.12.2019