Authorisation and certificates

Authorisation and certificates

List of certifications and authorisations S.C. MECANPETROL S.A. Găești ~ YEARS 2017-2022
Pos. Certified name Issuer Expiration date
47. Autorizație de furnizor feroviar seria AF, Nr. 7364. Ministerul Transporturilor Autoritatea Feroviară Română - AFER 21.08.2018
46. Certificat de absolvire nr.170/23.12.2016 Operator CND cu radiații penetrante ~ Ioana CĂLIN. Ministerul Educației Naționale Indefinite
45. Certificat de absolvire nr.171/23.12.2016 Operator CND cu radiații penetrante ~ Aurelia MARIN. Ministerul Educației Naționale Indefinite
44. Certificat nr. 12151/03.10.2016 Auditor în sisteme de management integrat calitate-mediu-sănătate și securitate ocupațională ~ Leu ANTON. SRAC Indefinite
43. Atestat nr. DISPR/G/5834/02.12.2013 Personal tehnic de specialitate (RSL IP) ~ Sorina DUMITRU. ISCIR 19.12.2017
42. Certificat auditori interni ~ Adrian MARIN. SIMTEX Indefinite
41. Certificat nr.226/5520/10.06.2011 – securitate radiologică ~ Aurelia MARIN. CNCAN Indefinite
40. Atestat nr. DISPR/J/9235/03.07.2013 – responsabil (RTEND) ~ Aurelia MARIN. ISCIR 22.06.2017
39. Atestat nr. DISPR/K/9231/03.07.2013 –reponsabil (RTED) ~ Lenuța POPESCU. ISCIR 22.06.2017
38. Certificarea sistemului de management al calității în conformitate cu ISO 3834-2:2005. RINA 14.10.2018
37. Certificat de conformitate a controlului producției de fabrică Nr.2028-CPR -256. RINA-SIMTEX 28.09.2017
36. Autorizație sanitară Laborator CND GAMA nr.736/28.08.2012. Ministerul Sănătății 16.09.2017
35. Autorizație privind VT nivel 2 ~ Roxana VOINESCU nr.513/2014. ISCIR 26.05.2018
34. Autorizație privind VT nivel 2 ~ Aurelia MARIN nr.611/2014.
Autorizație privind VT nivel 2 ~ Aurelia Marin nr.4C-2002/20.05.2014.
ISIM
ISCIR
29.05.2019
26.05.2018
33. Autorizație privind VT nivel 2 ~ Roxana VOINESCU nr.614/2014. ISIM 29.05.2019
32. Certificat nr. 12/10.05.2012 - Responsabil gestionare deșeuri. Camera de Comerț și Industrie Indefinite
31. Certificat auditare internă a sistemului de management de responsabilitate socială nr. 10770/15.10.2012. SRAC Indefinite
30. Atestat Nr. DISPR/J;K;L/0011/0/18062014 ~ Lenuța POPESCU - Responsabil tehnic pentru examinări distructive (RTED). ISCIR Indefinite
29. Certificat auditor în managementul de Responsabilitate Socială nr. 10770/15.10.2012 ~ Leu ANTON. SRAC Indefinite
28. Certificat auditor de calitate seria E nr. 0234464 ~ Leu ANTON. SRAC Indefinite
27. Certificat auditor de mediu seria D nr. 0078850 ~ Leu ANTON. SRAC Indefinite
26. Autorizație ISCIR 6/2010 ~ Ioana CĂLIN. ISCIR 09.02.2019
25. Certificat calificare operator CND nr.17SX00016P02 ~ Ioana CĂLIN. RINA 1861 26.01.2022
24. Autorizație ISCIR 6/2010 ~ Aurelia MARIN. ISCIR 09.02.2019
23. Certificat calificare operator CND nr.17SX00016P01 ~ Aurelia MARIN. RINA 1861 26.01.2022
22. Atestat nr. DISPR/I/6234/18.10.2012 responsabil tehnic cu sudura la instalații sub presiune și instalații de ridicat ~ Lenuța POPESCU. ISCIR 20.09.2018
21. Atestat nr. DISPR/G/6253/18.10.2012 responsabil cu supravegherea lucrărilor la instalații sub presiune Matache Gheorghe. ISCIR 28.09.2018
20. Atestat nr. DISPR/G/6251/18.10.2012 responsabil cu supravegherea lucrărilor la instalații sub presiune Leu Romeo ANTON. ISCIR 28.09.2018
19. Atestat nr.DISPR 6721/07.11.2012 responsabil cu avizarea documentației tehnice de instalare, a documentației tehnice preliminare pentru montare/ reparare, a documentației tehnice de automatizare la instalații sub presiune ~ Ludmila Clara MANASTIRE. ISCIR 02.11.2018
18. Atestat nr.DISPR 6720/07.11.2012 responsabil cu avizarea documentației tehnice de instalare, a documentației tehnice preliminare pentru montare/ reparare, a documentației tehnice de automatizare la instalații sub presiune ~ Sorina DUMITRU. ISCIR 02.11.2018
17. Autorizație de Mediu Nr. 9127 din 09.09.2013. Protecția Mediului 09.09.2023
16. Autorizație de funcționare din punct de vedere al protecției muncii 574;575;576/21.08.2000. Inspectoratul de protecția muncii Indefinite
15. Autorizație nr. AI2413/2014 să dețină: ~ Instalații radiologice în cadrul laboratorului CND GAMMA. CNCAN 22.12.2019
14. Autorizație nr. 1888/2012 să utilizeze ~ Instalații radiologice în cadrul laboratorului CND GAMMA. CNCAN 02.10.2017
13. Autorizație DISPR /CR6/TIPE/0058/0/27.03.2012 ~ Examinare nedistructivă la instalații mecanice sub presiune și la instalații de ridicat în domeniul: UT(g)-măsurarea grosimii cu ultrasunete. ISCIR Indefinite
12. Autorizație DISPR /CR6/TIPD/0023/0/27.03.2012 ~ Examinare nedistructivă la instalații mecanice sub presiune și la instalații de ridicat în domeniul: RT-examinări cu radiații penetrante, specialitatea (y). ISCIR Indefinite
11. Autorizație DISPR /CR6/TIPA/0060/0/27.03.2012 ~ Examinare nedistructivă la instalații mecanice sub presiune și la instalații de ridicat în domeniul: PT-examinări cu lichide penetrante. ISCIR Indefinite
10. Autorizație DISPR /CR6/TIPF/0050/0/27.03.2012 ~ Examinare nedistructivă la instalații mecanice sub presiune și la instalații de ridicat în domeniul: UT-examinări cu ultrasunete în specialitățile (t,f). ISCIR Indefinite
09. Autorizație nr PL/CR4/C/8/0226/0/11.11.2010 ~ Reparare la recipiente metalice stabile sub presiune P≤200 bar ; V≤ 1000 mc; Tmin= - 50 °C , T max= 440 °C. ISCIR Indefinite
08. Autorizație nr.PL/CR4/B,C/13/0227/0/11.11.2010 ~ Montare și reparare a conductelor metalice pentru fluide cu P≤40 bar ; Tmin= - 50 °C , T max= 440 °C. ISCIR Indefinite
07. Certificat al Sistemului de management al Responsabilității sociale IQNET 05.11.2018
06. Certificat nr. RO2360 ~ Sistemul de management al sănătății și securității ocupaționale OHSAS 18001:2007. IQNET 10.12.2018
05. Certificat nr. 2360 ~ Sistemul de management al sănătății și securității ocupaționale OHSAS 18001:2007. SRAC 10.12.2018
04. Certificat nr. RO1036 ~ Sistemul de management de mediu ISO 14001:2004. IQNET 15.09.2018
03. Certificat nr. 1036/2 ~ Sistemul de management de mediu SR EN ISO 14001:2005 (ISO 14001:2004). SRAC 15.09.2018
02. Certificat nr.RO6243 ~ Sistemul de management al calității – ISO 9001:2008. IQNET 15.09.2018
01. Certificat nr.6243 ~ Sistemul de management al calității – ISO 9001:2008. SRAC 15.09.2018