Laboratoare

Laboratoare


Societatea are în dotare laboratoare pentru verificare şi control dotate cu următoarele utilaje şi dispozitive:

   Maşini şi aparatură pentru încercări mecanice, analize metalografice în laboratoare de control distructiv;
   Dispozitive pentru măsurarea şi verificarea dimensiunilor (rulete, şublere, micrometre, liniare, şabloane, raportoare, etc);
   Calibre pentru verificarea filetelor;
   Controlul cu radiații penetrante se face cu ajutorul instalației de gama defectoscopie tip GDP-ul încărcată cu ilidiu 192;
   Aparat de grosimi;
   Aparat de control cu ultrasunete pentru table și forjate;
   Densitometru pentru măsurarea densității de înnegrire pentru filmele radiografie;
   Aparate şi mijloace de control nedistructiv cu radiaţii %, cu ultrasunete şi lichide penetrante în laboratoare de control nedistructiv.

Laboratoarele sunt autorizate ISCIR.