Management Integrat

Management Integrat


Pentru a-și atinge obiectivele privind calitatea, mediul, sănătatea și securitatea în muncă MECANPETROL SA a proiectat și implementat un sistem de management integrat în concordanta cu prevederile standardelor SR EN ISO 9001:2008, SR EN ISO 14001: 2005, SR EN ISO 45001:2018.

Sistemul de management integrat (Calitate-Mediu-SSM) a fost evaluat și certificat de organsme de certificare, interne și internaționale de prestigiu:

   SRAC-OC și IQ Net.

Certificatele emise atestă modul responsabil în care societatea a tratat modul de implementare și menținere a Sistemului de management integrat.

Modul responsabil în care managementul societății a tratat problema sănătății și securității în muncă a determinat ca în ultimii 5 ani societatea să nu înregistreze nici un incident/accident de muncă. Ne-am propus și în perioadă următoare ca obiectiv "0" incidente/accidente de muncă.