Management Integrat

Management Integrat


Pentru a-și atinge obiectivele privind calitatea, mediul, securitatea și sănătatea ocupaționala și responsabilitatea socială, SC MECANPETROL SA Găești a proiectat și implementat un sistem de management integrat în concoradanta cu prevederile standardelor SR EN ISO 9001: 2008,SR EN ISO 14001: 2005, SR OHSAS 18001: 2008 și SA 8000:2008.

Sistemul de management integrat (Calitate-Mediu-SSO-Responsabilitate socială) a fost evaluat și certificat de organsme de certificare, interne și internaționale de prestigiu:

   SRAC-OC și IQ Net.

Certificatele emise atestă modul responsabil în care societatea a tratat modul de implementare și menținere a Sistemului de management integrat.

Modul responsabil în care managementul societății a tratat problema sănătății și securității ocupaționale a determinat ca în ultimii 5 ani societatea să nu înregistreze nici un incident/accident de muncă. Ne-am propus și în perioadă următoare ca obiectiv "0" incidente/accidente de muncă.