Politica Firmei

Politica Firmei


S.C. MECANPETROL S.A. Gaesti
Politica în domeniul managementului integrat

S.C. MECANPETROL S.A. Găești îmbunătățește continuu eficacitatea sistemului de management integrat (Calitate ~ Mediu ~ Sănătatea și securitatea in munca).

   Politica aplicată de S.C. MECANPETROL S.A. în domeniul calității, mediului, securității și sănătății în muncă are la bază angajamentul conducerii acesteia de a furniza produse și servicii care să satisfacă cerințele clienților în condițiile de rentabilitate stabilite, fără a prejudicia mediul înconjurător și securitatea și sănătatea în muncă a tuturor partenerilor de interes;

   Pentru realizarea acestor deziderate, aplicarea prevederilor din documentele sistemului de management integrat este obligatorie pentru toți angajații, atunci când sunt implicați în activități care afectează obiectivele calității, mediului si securității și sănătății în muncă;