Portofoliu

PORTOFOLIU


Obiectul de activitate al societăţii este: confecţii şi reparaţii de utilaj petrolier, utilaje tehnologice, construcţii metalice, piese de schimb, ansamble şi accesorii specifice industriei extractive de petrol şi gaze, lucrări şi servicii conexe acestora, cercetare şi proiectare, activităţi de import-export şi comercializare internă şi externă a produselor din domeniul propriu de producţie, piese de schimb şi subansamble noi şi recondiţionate pentru sectorul termoenergetic, containere pentru transportul de mărfuri şi deşeuri.

Produsele executate sunt destinate în principal următoarelor domenii de activitate:

   Foraj şi exploatare hidrocarburi;
   Depozitare, stocare ţiţei şi produse derivate;
   Exploatare hidrocarburi pe platforme marine;
   Staţii PECO;
   Utilaje pentru industria chimică şi petrochimică;
   Structuri metalice pentru depozite, spatii comerciale, hale industrial.