PRESA ~ NOUTĂȚI

PRESA ~ NOUTĂȚI

21 Iulie 2015

Convocări ale Adunării Generale Ordinare/Extraordinare a Acționarilor S.C Mecanpetrol S.A.
Consiliul de Administrație al MECANPETROL S.A. convoacă Adunarea Ordinară a Acționarilor în data de 25.04.2013, ora 14, la sediul societății din orașul Găești, str. Sos. București Pitești, județul Dâmbovița pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la data de 15.04.2013.