Utilaj Tehnologic

Utilaj Tehnologic

Secţia S2 se întinde pe o suprafaţă de aprox 8500 m2 având următoarele ateliere:

DEBITAREA se execută cu următoarele utilaje:

   Mașini cu comandă numerica de debitare oxi-gaz si plasma;
   Ghilotine pentru tablă până la 16 mm grosime şi lăţime de 3000 mm;
   Aparate de tăiere oxi-gaz până la 120 mm grosime;
   Aparate de tăiere cu plasmă până la 40 mm grosime;
   Maşină de planat tablă până la 12 mm grosime şi 2000 mm lăţime;
   Maşini de şanfrenat pentru tablă cu lungimea de 6000 - 9000 mm.

MONTAJ
Sunt 3 ateliere de montaj dotate pentru diferite operaţii cu următoarele utilaje și anume:

Virolare şi îndoire:
   Valţuri - tablă până la 40 mm grosime şi lăţime până la 3200 mm;
   Abkant - tablă până la 10 mm grosime şi lungime de 4000 mm.

Sudură:
   Instalații de sudura automata sub strat de flux;
   Surse universale;
   Invertoare pentru sudarea cu electrozi inveliţi;
   Instalaţii MIG-MAG, WIG, TIG.

Stabilirea şi reglarea parametrilor regimului de sudare se face cu AMC-urile de pe echipamentele de sudare.

Personal de execuţie: sudori autorizaţi - ISCIR, TUV, Bureau Veritas

   Standuri pentru încercări de presiune hidraulică max. 1000 bar şi presiune pneumatică max. 10 bar;
   Sablarea se execută cu instalaţie de sablare automata cu alice metalice, până la obţinerea gradului de curăţire a suprafeţei conform prescripţiilor ISO 8501-1;
   Preasamblarea se poate executa pe piste betonate de 100 x 100 m, platform metalice 4,5 x 36 m dotate cu macarale 12 şi 20 tf.